Kateheza pomeni verouk in je pouk o krščanski veri. V današnjem času je v Rimskokatoliški Cerkvi kateheza zlasti priprava na prvo obhajilo in na birmo.

Verouk je dejavnost v okviru domače župnije in se bistveno razlikuje od ostalih dejavnosti, ki jih otrok obiskuje. Starši svoje otroke vpišejo k verouku zaradi svoje osebne vere in pripadnosti Cerkvi. So prvi otrokovi kateheti, zato verouk ne more nadomestiti družinske verske vzgoje. Kateheti smo tako sodelavci staršev pri verski vzgoji.

MLADINSKI VEROUK

Vabljeni k mladinskemu verouku, kjer poglabljamo vero in prijateljske vezi.
Srečanja potekajo ob petkih ob 20.00 uri (poletni čas) in ob 19.00 uri (zimski čas) v župnišču.

VPIS

VPIS v veroučno šolo poteka septembra v uradu župnišča v Semiču. Vse otroke vpišejo starši. Tisti, ki otroke vpisujete v 1. razred, prinesite s seboj družinsko knjižico, ali krstni list, če je bil otrok krščen drugje.

ZA STARŠE

Veroučna ura traja 45 min. Otroci k verouku prinašajo veroučne pripomočke (liturgični zvezek, peresnica, zvezek). V veroučno učilnico naj ne prinašajo hrane in pijače. Mobilne telefone naj med veroukom izključijo ali dajo na tiho. Domače naloge naj delajo sami, kar pa ne pomeni, da jim starši ne smete pomagati. Verouk začenjamo točno, z zamujanjem se ovira potek ure. Starši, prosimo vas, da izostanek od verouka opravičite osebno ali po telefonu.

 

V okviru verouka vabimo, da si otrok izbere dejavnosti, kot so: ministrantska služba, pevski zbor, Slomškovo bralno priznanje, ustvarjalne delavnice, sodelovanje ob miklavževanju, božičnici, itd…. To sodelovanje se ovrednoti v spričevalu.

 

Sveta maša
Vabimo vas, da se redno skupaj z otrokom udeležujete obiska nedeljske svete maše. Pri maši se osebno srečamo z Gospodom, mu prinašamo svoje skrite prošnje in zahvale ter si »napolnimo baterije« za prihajajoč teden. Za reden obisk svete maše se šteje 80% obiska. Vsak mesec bomo pripravili družinske svete maše, pri katerih bodo sodelovali naši veroukarji. Starši, vabimo vas, da tudi vi sodelujete ob župnijskih praznikih.

 

Srečanja s starši
Med letom bomo pripravili srečanja za vas starši. Vedno pa se lahko obrnete na nas katehete in nas povprašate o sodelovanju vašega otroka pri verouku.

 

ORATORIJ
Vsako leto župnija Semič organizira poletne počitniške delavnice za šolarje, ki potekajo v naši Župniji. Prijavi se tudi do 60 otrok, razdeljeni pa so po skupinah, ki jih vodijo mentorji. Na delavnicah imajo različne igre, od izdelovanja iz papirja do športnih iger.

FB stran Oratorij Semič | https://www.facebook.com/oratorijsemic/