Karitas je mednarodna organizacija za humanitarno pomoč Rimskokatoliške cerkve. Prva Karitas organizacija je bila ustanovljena v Freiburgu v Nemčiji leta 1897. Danes je teh držav že preko 200, vključno z Slovenijo. Karitas deluje danes na mnogih področjih pomoči, prebivalstvu ob naravnih katastrofah, ob epidemijah raznih bolezni, pomoči ostarelim, pomoči otrokom, pomoči šolam, pomoči ob razvojnih težavah prebivalstvu v raznih državah po svetu.

 

Slovenska Karitas je dobrodelna ustanova rimskokatoliške Cerkve na Slovenskem (1. maja 1990 jo je ustanovila Slovenska pokrajinska škofovska konferenca) in ima namen, da uresničuje karitativno in socialno poslanstvo Cerkve. Njena naloga je, da sodeluje z državnimi ustanovami, ki so pristojne za socialo, jih opozarja na pomanjkljivosti na tem področju v družbi, po svojih močeh pa jim tudi pomaga proučevati in odpravljati socialne stiske.

 

Slovenska Karitas povezuje in usklajuje delo Škofijskih Karitas. Sodeluje z ustreznimi službami, karitativnimi ustanovami ter gibanji doma in na tujem.

 

Župnijska Karitas deluje tudi v Župniji Semič-Črmošnjice, župniji novomeške škofije.

S prenovljeno hišo Karitas smo prebivalci Semiča pridobili humanitarni center, kamor se pomoči potrebni lahko redno obračajo po pomoč v obliki hrane, obleke in drugih življenjskih potrebščin, ki so skladiščeni v primernih in urejenih prostorih.

VEČ o prenovljenih prostorih župnijskega Karitasa v Semiču na tej POVEZAVI.

POTREBUJETE POMOČ?

Vodja Karitasa Župnije Semič-Črmošnjice:  ga. Marjeta Lipar

Telefon:  

Delovni čas: vsak ponedeljek | 16:00 – 17:00
Lokacija: Semič | Štefanov trg 2