Župnijska cerkev Marije Vnebovzete stoji na rahli vzpetini sredi vasi. Pred njo pa se je oblikoval manjši trg.
Vas Črmošnjice je prvič navedena leta 1295, cerkev pa posredno šele ob ustanovitvi župnije leta 1509, čeprav naj bi po nekaterih virih stala že leta 1363. Za zgodovino Črmošnjiške doline in celotne Kočevske je zelo pomembno obdobje turških vpadov, ki so močno zaznamovali življenje ljudi. Bela krajina in Kočevska sta bili neke vrste most, po katerem so plenilci pridrveli v osrednje predele Kranjske. Najhuje je bilo v 16. stoletju.

Črmošnjiška farna cerkev Marije Vnebovzete

Starejšo cerkev je leta 1660 nadomestila današnja baročna, ki se zgleduje po sočasnih centralno zasnovanih sakralnih stavbah. Cerkev odlikuje kvalitetna baročna oprema petih oltarjev in prižnice, ki jih lahko pripišemo eni od krških kiparskih delavnic iz prve polovice 18. stoletja. Glavni oltar je oblikovan kot visoka arhitektura lesenega oltarnega nastavka. V osrednji niši je prizor Marijinega Vnebovzetja, kjer nosijo Marijo v nebo angeli, čudežni dogodek pa opazujejo presenečeni apostoli. V cerkvi je tudi baročna prižnica, ki je brez figuralnega okrasja, tako kot je to običajno za prižnice v kočevarskih cerkvah.

Pri Marijini cerkvi v Črmošnjicah je bil sedež velike župnije, zato je bilo v njej precej svetih posod in veliko druge za bogoslužje potrebne oprave.
VIRI IN LITERATURA:

Zidansek, L. 2009. Župnija Črmošnjice 500 let. Župnija Semič, Semič.