Dogodki v Župnijah Semič in Črmošnjice

Darovi in podpora za obnovo cerkve: TRR pri NLB: 02432-0092296613

Obiščite podružnice