Leta 1987 je bil na pobudo takratnega semiškega kaplana g. Marka Pajka ustanovljen oktet za potrebe petja pri bogoslužju. Ustanovni člani so bili: Ivan Plut, Slavo Cesar, Ivan Oberstar, Tine Plut, Slavo Konda, Stanko Golobič in Stanko Plut. Skoraj vsi so še danes člani zbora. Skupina se je hitro okrepila in ustanovljen je bil Moški pevski zbor Sv. Štefan.

Po odhodu kaplana in pevovodje g. Pajka iz Semiča je skupino eno leto vodil g. Marko Krečič iz Ljubljane, nato trinajst let Črnomaljka Agata Judnič, za njo pa je leta 2002 vodenje zbora prevzel Martin Kobe iz Vinice, ki je zborovodja še danes.

Repertoar obsega pesmi celotnega cerkvenega leta. Večina pesmi, ki jih zbor izvaja, pa so avtorske priredbe zborovodje, g. Martina Kobeta.

MoPZ Sv. Štefan sestavljajo:

 

1. TENOR: Božo Konda, Ivan Plut, Martin Banovec, Slavo Cesar

2. TENOR: Peter Klemenčič, Stanko Golobič, Franc Stariha

BARITON: Milan Kočevar, Tone Konda, Franc Jakofčič, Jože Konda

BAS: Stane Nemanič, Slavo Konda, Stane Plut, Ivan Oberstar



Prisluhnite jim vsako prvo nedeljo v mesecu pri sveti maši ob 8.00 uri zjutraj v farni cerkvi.

Prisluhnite MPZ sv. Štefana in pesmi Na križu na Kalvariji, ki ga je zbor izvajal na dekanijski reviji pevskih zborov v Podzemlju 30.3.2014.