Iz Semiča se upravlja samostojna škofijska župnija Črmošnjice, kjer je še danes nekaj Kočevarjev staroselcev. Razen župnijske cerkve, obnovljene 2010, ima še dve podružnični cerkvici in polno podrtih podružničnih cerkva. Zdaj šteje župnija okrog 600 ljudi.


Naš duhovnik

Župnik: gospod Luka Zidanšek

 

Kontakt

Telefon: 07/3067247

Nujni primeri: 041 803 531

Elektronski naslov: luka.zidansek@rkc.si

TRR: Župnija Semič 02432-0092296613

 

Naslov sedeža Župnije Semič-Črmošnjice: Štefanov trg 2, 8333 Semič
Naslov cerkve sv. Marije vnebovzete: Črmošnjice 20, 8333 Semič

 

Uradne ure v župnišču v Semiču:

– ponedeljek: 7:30-9:00 in 16:00-17:00

– vsak dan po sveti maši v Semiču

 

Urnik svetih maš v cerkvi sv. Marije vnebovzete

Med tednom po namenih v oznanilih.

Ob nedeljah ob 9:30 uri (izjema: v času žegnanj v Semiču, je v Črmošnjicah nedeljska sveta maša v soboto ob 18:00 (zimski čas) ali 19:00 uri (poletni čas) – obvestilo v oznanilu).