IN PRAZNOVANJE 500-OBLETNICE ŽUPNIJE ČRMOŠNJICE

Župnija Črmošnjice ima poleg župnijske cerkve Marije Vnebovzete še podrožnično cerkev sv. Filipa in Jakoba v Srednji vasi, ter kapelo sv. Križa na pokopališči Novi tabor. Slednja je bila leta 1999 po prizadevnosti g. Hansa Jaklitcha in ostalih domačinov dobesedno dvignjena iz ruševin. Notranjščina, ki je bila spremenjena, je dobila povsem novo podobo, cerkev danes služi svojemu namenu. Tukaj se daruje evharistija ob pogrebih, za praznik vseh svetnikov  in ob prazniku povišanja svetega križa.

S prenovo se je samoiniciativno pričelo prenavljati tudi v cerkvici sv. Filipa in Jakoba v Srednji vasi. Delo še zdaleč ni končano, je pa v njej moč imeti najsvetejšo daritev.

Župnijska cerkev pa je tista, ki je bila vseskozi deležna večjih ali manjših popravil.  Leta 1991 je bila na novo urejena fasada cerkve in nekoliko popravljena streha. S tem je bila obvarovana pred nadaljnjim propadanjem.

Pred visoko obletnico pa se je na pobudo in v organizaciji župnika Luka Zidanška pričela temeljita prenova celotne cerkve. Tako veličastne podobe črmošnjiška farna cerkev gotovo še ni imela. Sije v vsej svoji lepoti in na tak način daje kras celotnemu kraju. Farani so nanjo ponosni, še bolj pa hvaležni župniku, da je prevzel to zahtevno nalogo.

Velika obnova ob 500-letnem jubileju župnije | Foto: Župnija Črmošnjice 500 let

Prestižna knjiga Župnija Črmošnjice 500 let

Ob veliki prenovi in obletnici Župnije Črmošnjice pa je izšel tudi zbornik znanstveno-poljudne narave z naslovom Župnija Črmošnjice-500 let. Izdala in založila ga je župnija Semič, uredila pa Binca Simonič. Predstavitve se je udeležil tudi novomeški škof msgr. Andrej Glavan, nastopila pa je vokalna skupina Cantate Domino.

Zbornik so predstavili avtorji Binca Simonič, Rozi Mohar, Marinka Dražumerič, Mitja Bulič, Blaž Otrin in Helena Jaklitsch.

Gre za prestižno knjigo s 191 barvnimi in 24 črnobelimi fotografijami ter 10 zemljevidi. V njej pa ni opisana zgolj 500-letna zgodovina župnije, temveč tudi posvetni, cerkveni in gospodarski razvoj območja.

Prestižna knjiga z bogato vsebino o črmošnjiški dolini in izjemna zapuščina za naslednje generacije | Foto: M.V.

________________________


Obletnice so sicer izmišljeni mejniki, visoke obletnice pa dokazujejo trdoživost in življenjsko moč. Črmošnjice kot fara praznujejo častitljivo starost, ki smo jo obeležili tudi z izdajo zbornika Župnija Črmošnjice 500 let. Ta prikazuje zgodovinsko ozadje kot tudi preteklo delo in življenje v fari, vključno s popolno prenovo farne cerkve.
Fara Črmošnjice in z njo farna cerkev sta kljubovali mnogim viharjem vojn, mnogim generacijam ponujali zavetje in obstali kljub različnim družbenim in političnim razmeram, ki so ju doletele. Obenem pa je združevala različne narodnosti, ki so v sožitju živele na tem prostoru.

Kar dve leti so trajala obnovitvena dela cerkve. Bilo je potrebno veliko posvetovanj, iskanj, pogajanj, idej, načrtov, pa tudi dvomov, skrbi, težav in ovir; po drugi strani pa veliko poguma, dobrote, požrtvovalnosti, veselja, upanja in blagoslova… Predvsem pa nas je vodilo prepričanje, da delamo nekaj koristnega, za dobrobit krajanov Črmošnjic in širšega okolja, ki se zavedajo pomembnosti ohranitve najsvetejšega.
Naj Gospod bogato povrne vsem izvajalcem del, donatorjem, krajanom in vsem, ki ste z velikim čutom za naše skupne dobrine pomagali s svojim delom, z darovi in z molitvijo. Želim si, da bi bili še naprej prijateljsko povezani in da bi skupno delali za dobro naše cerkve, same fare in prav tako dobro za vse farane.

Dragi črmošnjiški farani, iskrene čestitke ob visokem jubileju vaše župnije.
Bog vas živi!

Župnik Luka Zidanšek


Mediji o obnovi in visokem jubileju

29.8.2009 | 500 let župnije Črmošnjice |
https://www.dolenjskilist.si/2009/08/29/18340/novice/bela_krajina/500_let_zupnije_Crmosnjice/

6.9.2009 | Praznovanje 500-letnice župnije Črmošnjice |
http://skofijanovomesto.blogspot.com/2009/09/praznovanje-500-letnice-zupnije.html

Slovesna maša ob 500-letnici

VIRI IN LITERATURA

Zidansek, L. 2009. Župnija Črmošnjice 500 let. Župnija Semič, Semič.