Beseda ministrant pomeni streči, služiti. Zato ministrantom mnogokrat rečemo tudi strežniki. Se pravi, ministrant je tisti, ki hoče z navdušenjem in prizadevnostjo služiti Jezusu in biti njegov prijatelj. Ministrant bolj zavzeto sodeluje pri maši, pomaga duhovniku pri verskih obredih in se veseli skupaj z drugimi ministranti.

Svoje znanje si ministrant pridobiva z udeležbo pri sveti maši in drugih obredih, ter s sodelovanjem na ministrantskih vajah. Če Bog koga kliče, da bi postal ministrant in mu služil pri njegovem oltarju, naj mu odgovori z vso ljubeznijo svojega srca. Pridruži se lahko skupini ministrantov, kjer se bo naučil vse, kar potrebuje za dobro opravljanje ministrantske službe v župniji

 

Kako postati ministrant?

Kdor želi biti ministrant, se mora držati nekaterih navodil. Za ministranta naj ne mine nedelja brez svete maše. Ministrant naj redno in vredno prejema zakramenta svete evharistije in svete spovedi. Ministrant mora biti ponosen, da lahko sodeluje ob Gospodovem oltarju. Ministrant je dober in zvest prijatelj.


Sodelovanje v Župniji Semič-Črmošnjice

Ministrantske vaje: Za vse ministrante so ob petkih po večerni maši.

 

Delavniške maše

Vsak ministrant enkrat v tednu dežura pri sveti maši. Če ta dan ne more, naj si sam priskrbi zamenjavo.

 

Nedelja in prazniki

Ministrant z veseljem in odgovornostjo vsako nedeljo in ob praznikih pride ministrirat.